Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

Naszym centrum duszpasterskim jest Góra świętej Anny.

Góra Świętej Anny z widokiem na Bazylikę (w tle) a na pierwszym planie Dom Pielgrzyma

Tutaj kilka razy w roku spotykamy się całą wspólnotą na rekolekcjach, a także przyjeżdżamy na Święto Młodzieży i Ewangeliczne Rozliczenie. To nasza Góra Ufnej Modlitwy. W Kaplicy Domu Pielgrzyma wydarzył się niejeden cud, a podczas wydarzeń duszpasterskich zawiązała się niejedna przyjaźń. Przyjedziesz? 🙂

Więcej informacji znajdziesz tu: Duszpasterstwo