Wielkopostne Dni Skupienia „Trzeba, aby On wzrastał, ja natomiast abym się umniejszał”

Wielkopostne Dni Skupienia „Trzeba, aby On wzrastał, ja natomiast abym się umniejszał”

W dniach 22-24 marca Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej, z Wrocławia, Opola i Gliwic, wraz z braćmi Francesco i Jonatanem, wzięła udział w WDS’ach na Górze Świętej Anny. Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 22 marca, wspólną kolacją, następnie spotkaliśmy się z Panem Jezusem w Kaplicy na nabożeństwie i wieczornej Eucharystii, podczas której kazanie wygłosił ojciec Kamil. Po mszy świętej spotkaliśmy się na wspólnym wieczorze gier, w towarzystwie herbaty i ciasteczek, a następie powoli udaliśmy się do łóżek.

Sobotę rozpoczęliśmy Godzinkami w kaplicy, o godzinie 8, a następnie udaliśmy się na śniadanie. Po zakończonym posiłku spotkaliśmy się w sali świętego Franciszka na konferencji ojca Kamila, który przybliżył nam sens Wielkiego Postu i jego przeżywania. Zaś w swojej konferencji ojciec Teofil, pokazał nam, czym jest pokora i jej przeciwieństwo, czyli pycha, a także przybliżył nam sens postanowienia, którego podejmujemy się w czasie tego Wielkiego Postu. Po konferencjach i obiedzie mieliśmy chwilę wolnego, po czym udaliśmy się na Drogę Krzyżową na Kalwarii. W myśl rozważań Ojca Świętego i świętego Franciszka kontemplowaliśmy mękę naszego Pana. W czasie modlitwy mieliśmy szansę zobaczyć wnętrza kaplic kalwaryjskich. Po zakończonym nabożeństwie Drogi Krzyżowej spotkaliśmy się na spotkaniu organizacyjno-formacyjnym, podczas którego omówiliśmy sprawy związane z naszą wspólnotą. Zostaliśmy również zaproszeni na ślub Gabi i Pawła, ze wspólnoty wrocławskiej, który odbędzie się podczas tegorocznej Pustelni. Zaproszono nas także, do udziału w Dniu Radości organizowanym wraz z FZŚ, 27 kwietnia w Opolu. Po zakończonym spotkaniu udaliśmy się na kolację, a po krótkiej przerwie wzięliśmy udział w wieczornej Eucharystii, prowadzonej przez wspólnotę z Wrocławia, zaś kazanie wygłosił do nas ojciec Teofil. Po zakończeniu Mszy Świętej miał miejsce Wieczór Braterski, podczas którego spędzaliśmy wspólnie czas, z pysznym ciastem i herbatą. Dzień zakończyliśmy Nieszporami i Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy nabożeństwem Gorzkich Żali i wspólnym śniadaniem, po których spotkaliśmy się w sali świętego Franciszka na kręgu biblijnym. Spotkaniu, podczas którego kontemplowaliśmy  Ewangelię brat Francesco. Każdy mógł podzielić się przemyśleniami do usłyszanego Słowa Bożego. Głównym punktem dnia była oczywiście Niedzielna Eucharystia, której przewodniczył ojciec Teofil. Otrzymaliśmy pozdrowienia z Ziemi Świętej od ojca Zacheusza. Po Mszy Świętej udaliśmy się na obiad i wróciliśmy do domów.

Czas Wielkopostnych Dni Skupienia był dla nas wszystkich bardzo owocny, pozwolił nam  na kontemplację tego ważnego okresu, jakim jest Wielki Post. Udało nam się również zintegrować i spotkać, nie tylko między sobą, ale również z Bogiem.

Weronika